İnsan Kaynakları Politikamız

Akpa, kurulduğu ilk günden bu yana çalışanlarını “en değerli kaynağı” olarak görmektedir. Ürün ve hizmetlerinin kalitesinin çalışanlarıyla başladığına inanan Akpa'da insan kaynakları yönetimi; şeffaflık, katılımcılık ve tüm paydaşların yararlarını esas alan iş süreçlerini içermektedir. 

 
“Herkes İçin Eşit Fırsat”, “Doğru İşe Doğru İnsan Almak ve Atamak”, “Eşit İşe Eşit Ücret”, “Başarıya Bağlı Liyakat”, “Zamanında Tanıma ve Takdir”, “Çalışma Barışının Sürekliliğini Sağlayarak Verimliliği Artırmak”, “Zamanında Doğru Bilgilendirme, Süreçlerin Tanıtımı ve Organizasyonlar” Akpa'nın temel İK politikalarını oluşturmaktadır.