İnsan Kaynakları Uygulamaları

Seçme ve Yerleştirme

Yeni çalışanların şirkete kazandırılması sürecinde, her yönetim kademesinden sağlanan katılım ile grup mülakatları, vaka çalışmaları, sunumlar, İngilizce testi, kişilik envanteri uygulaması ve referans araştırması aşamaları gerçekleştirilmektedir. Seçim aşamasından sonra çalışanlar Koç Topluluğu, Aygaz Grubu ve Akpa tanıtımını içeren oryantasyon programına tâbi tutulmaktadır.

Performans Yönetimi

“Performans Yönetim Sistemi”, hedeflerin üst yönetimden başlayarak tüm çalışanlara yayılımı prensibine dayanmaktadır. Çalışanların performansları hedef kartları ile takip edilmekte ve sayısal kriterlerle değerlendirilmektedir. “Performans Yönetimi Sistemi”nin sonuçları, gelecek dönem ücretlerinin belirlenmesinde, kişisel gelişim planlamasında ve yönetici potansiyel tespitinde kullanılmaktadır.

Eğitim ve Gelişim Planlama

Akpa her kademede çalışanının eğitimi ve gelişimi için kaynak ayırmaktadır. Akpa'da 360 derece yetkinlik değerlendirme sistemi ile çalışanların yetkinlikleri ölçülmekte, bu doğrultuda çalışanların gelişim planları yapılmaktadır. “Gelişim araçları olarak geleneksel sınıf eğitimleri yanında, e-eğitimler, okuma materyalleri, outdoor eğitimler, rotasyonlar ve proje çalışmaları kullanılmaktadır. Bununla beraber satış ekibine yönelik özel “Satış Gelişim Programları” tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.

İç İletişim

Akpa'da yıllık olarak “İç İletişim Planı” hazırlanmakta, çalışanlardan gelen geri bildirimler sayesinde sürekli olarak canlı ve güncel tutulmaktadır. Bu doğrultuda Üst Yönetim İş Sonuçları Paylaşım Toplantıları, teras kahvaltıları, bölge ve tesis ziyaretleri, hizmet ödül törenleri, departman yemekleri, kültür gezileri, spor şenliği, yıl sonu iletişim toplantısı ve kutlaması, Türk Müziği Korosu, sosyal aktivite grupları ve benzeri faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Yetenek Yönetimi

Her yıl yapılan performans ve yetkinlik değerlendirmeleri sonucunda yönetici potansiyel havuzu oluşturulmaktadır. İnsan Kaynakları Planlama Toplantıları'nda yedekleme planları görüşülmekte ve potansiyel olarak belirlenen çalışanlara özel eğitim ve gelişim imkanları sunularak bir sonraki pozisyona hazırlanmaları sağlanmaktadır. Koç Topluluğu içerisinde tüm açık pozisyonlar iç ilan sisteminde yayımlanmaktadır. Bu sistem vasıtasıyla çalışanlar farklı şirketlere yatay ya da terfien geçiş imkanlarına sahip olurlar.

Ödüllendirme

Çalışanları, şirket hedefleri doğrultusunda sürekli gelişmeyi sağlayacak şekilde teşvik etmek, başarıları ve çabalarından dolayı motive etmek amacıyla “Ödül ve Öneri Sistemleri” uygulanmaktadır. “Üstün Başarı Ödülü”, “Hizmet Ödülü”, “En Başarılı Koçlular Ödülü”, "Mavi Yıldız Ödülü", "Buluş Ödülleri" ve “Durumsal Ödüller” verilmekte, “Bireysel Öneri Sistemi” uygulaması yapılmaktadır.

Çalışan Bağlılığı

Akpa, çalışanlarına verdiği değerin bir göstergesi olarak, 1996 yılından bu yana çalışan memnuniyeti ve bağlılığını ölçümleyen araştırmalar uygulanmaktadır. Bu araştırma ile Akpa, çalışanlarının iş hayatındaki bağlılık düzeyini ölçmekte, iyileştirme ye yönelik faaliyet planları oluşturarak hayata geçirmektedir.

AKPA A.Ş. Tazminat Politikası

Kıdem Tazminatı: İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu'nun yürürlükteki 14. maddesi hükümlerinde belirtilen kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre sona eren ve şirketimizde en az bir yıllık çalışması bulunan personele veya personelin vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılarına yasanın 14, 24 ve 25. Maddelerine istinaden, söz konusu personelin çalışma süresi ve ücreti baz alınarak ödenmektedir. 

İhbar tazminatı: İhbar tazminatı için ise 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. Maddesi uygulanmaktadır. Buna göre, ihbar tazminatı işçiye nakden ödenmekte veya işçinin kıdemine göre ön görülen sürelerde işçiye iş sözleşmesinin feshedileceğinin bildirilmesi suretiyle iş arama izni verilerek de kullandırılabilmektedir.