Staj Başvuruları

Akpa'da Staj Olanakları

Akpa'da lise ve üniversite öğrencilerine sağlanan staj olanakları ile öğrenciler iş hayatına hazırlanarak gelişimlerine destek verilirken, şirketin geleceğinde yer alacak yeni çalışma arkadaşlarıyla tanışmak hedeftir. 
 
Lise Stajları
Lise staj başvuruları ilgili okul müdürlükleri aracılığıyla Mayıs-Haziran-Temmuz ayları içinde alınarak, stajlar okul dönemi olan Eylül-Haziran ayları içinde gerçekleştirilmektedir. 
 
Üniversite Stajları
Üniversite staj başvuruları 8 Şubat-15 Mart 2016 tarihleri arasında internet sitemiz üzerinden alınmakta ve stajlar bölüm taleplerine göre Haziran-Eylül ayları içinde 4-6 hafta olarak gerçekleştirilmektedir.
 
Başvurular ön seçim kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek, ihtiyaç duyulması halinde stajyer adaylarının mülakata tabi tutulmasıyla neticelendirilmektedir. Yaz stajı sürecinde öncelikli olarak 3. Sınıf öğrencileri değerlendirilmektedir.
 
Ön Seçim Kriterleri;
• Öğrencinin okulu tarafından 5510 sayılı kanunun 5'inci maddesinin (b) bendi gereğince iş kazası ve meslek hastalıkları sigortasının yapılıyor olması
• Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün şirketimizin iş süreçleri ile ilgili olması
• Öğrencinin başarı düzeyi
 
Bölüm stajyer kontenjanlarına göre adaylara Nisan Ayı içerisinde e-posta ile staja kabul edilip edilmedikleri bilgisi verilmektedir.
 
 
Bir Aygaz Grubu şirketi olarak üye şirketler arasında yer aldığımız Küresel İş Başında Eğitim Ağı (GAN) Türkiye, özellikle gençlerin becerilerini geliştirmek ve istihdamını artırmak üzere, onlara iş başında eğitim fırsatları yaratılması için iş dünyasını teşvik eden birliktir. GAN Programı'nın amaçları ve detaylı bilgiye http://ganturkiye.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.